Uthyrning

TENS Cefar Femina

Cefar Femina är en TENS-stimulator som är specifikt utformad för den gravida och ger en effektiv smärtlindring under graviditeten, under förlossningen och även efter förlossningen. Den medföljande handomkopplaren gör det enkelt att anpassa smärtlindringen under pågående förlossning genom att skifta mellan intensivstimulering under värkarna, och basstimulering under värkpauserna.

Läs mer

TENS Cefar Primo Pro

Cefar Primo Pro är tack vare höga krav på kvalitet kombinerat med en användarvänlig design mycket enkel att använda i hemmetTENS (Transkutan Elektrisk NervStimulering) är en välbeprövad och biverkningsfri metod för smärtlindring som används inom sjukvården sedan länge. TENS används vid både akuta och långvariga smärtor, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet.

Läs mer 

Förlossningspool La Bassine Original

Förlossningspool La Bassine Original passar både för dig som planerar att föda hemma och dig som ska ha en sjukhusfödsel – såväl i latensfas som aktiv fas. Poolen kan vara ett hjälpmedel för den som inte har badkar, eller den som önskar större komfort och utökad funktion.

Läs mer 

OMRON Blodtrycksmätare M3 Comfort-2020

Blodtrycksmätaren mäter blodtryck och puls  snabbt och enkelt och indikerar vid högt blodtryck. Den unika Intelli Wrap manschetten ger en extra säker mätning. Manschetten mäter blodtrycket i vilken position som helst runt hela armen (360°), vilket minskar risken för felaktiga resultat. 

Läs mer 

Dela innehållet: