Dataskyddspolicy

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, i kraft. GDPR ersatte personuppgiftslagen (PuL) och gäller i hela EU. Syftet är att förenkla och förena lagstiftningen och stärka skyddet för varje enskild individ på samma sätt i hela EU.

GDPR för Norrlands Hälsas kunder
Norrlands Hälsa värnar om kundernas personliga integritet. Med det menas att vi endast samlar in nödvändig information och hanterar alla personuppgifter ansvarsfullt och alltid med integriteten i åtanke.

Vilka personuppgifter hanteras?
Som kund hos Norrlands Hälsa samlar vi in information om er som kund som är relevant för att kunna leverera de beställda tjänsterna. Uppgifterna använder vi för kommunikation och för att fakturera er som kund.

Norrlands Hälsa samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt. Följande information, beroende på vilken tjänst eller produkt du/kunden köpt, kan komma att samlas in när du själv lämnar information muntligt eller skriftligt med avsikt att göra affärer med Norrlands Hälsa:

  • Fullständigt namn och personnummer, eller annat identifikationsnummer
  • Kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, adress, e-post
  • Företagstillhörighet och organisationsnummer
  • IP-adress för information om din användning av webbplats

Övrig information som kan vara relevant för att vi ska kunna fullfölja avtal eller köp kan vara:
– Ex. Öppettider, portkod mm.

När du väljer att fylla i våra olika kontaktformulär samt gör beställning i vår webbutik på vår hemsida kommer uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Dina uppgifter sparas endast så länge det behövs för att slutföra din förfrågan eller beställning.

Vad gör Norrlands Hälsa med din information?
Inga personuppgifter lagras om det inte har något syfte, och sparas inte längre än nödvändigt.

Uppgifterna sparas för att kunna uppnå ändamålet till varför uppgifterna samlades in från början (köp av tjänst eller produkt). Norrlands Hälsa sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga och för att du som kund ska få så bra service som möjligt, dock raderas alla uppgifter 3 år efter senaste aktivitet.

Vem är ansvarig och hur hanteras personuppgifterna?
Annette Jaako Wasara, är ansvarig för personuppgifterna som inhämtas och behandlas på Norrlands Hälsa.

Annette Jaako Wasara
Verksamhetschef/Grundare
E-post: annette.jaako@norrlandshalsa.se

Personuppgifterna hanteras endast av personen som behöver dem och skyddas mot obehörig tillgång till informationen genom att särskilda säkerhetsåtgärder följs.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter tas bort från vårt register. Om du önskar detta, kontakta ansvarig person: annette.jaako@norrlandshalsa.se

Dela innehållet: