Priser

Välkommen att boka en tid med oss! Ett hembesök har många fördelar – slipp väntrum och stress, få ett hembesök när det passar dig bäst. 

Doula

Akut doulauppdrag

9 800 kr

Ett akut doulauppdrag innefattar närvaro under förlossningen samt ett eftersamtal om ca 1h.

Doulauppdrag standard

15 200 kr

Ett standardupplägg innehåller två förberedande samtal (ca 1,5h), jour från vecka 39+0, närvaro under förlossning samt ett eftersamtal (ca1,5h).

Doulauppdrag anpassat

Offertförfrågan

Vi skräddarsyr doulauppdraget utifrån dina/era behov. Välj fritt bland våra tjänster och utbildningar samt frekvens för att passa ditt/ert behov.

Graviditetsförberedande samtal i hemmet eller online

Offertförfrågan

Vi ger dig/er stöd inför en graviditet eller under er graviditetsresa.

Förlossningsförberedande samtal i hemmet

1 495 kr

Vi hjälper dig/er med förberedelse inför förlossning, amning eller föräldrarollen.

Förlossningsförberedande samtal online

1 195 kr

Vi hjälper dig/er online med förberedelse inför förlossning, amning eller föräldrarollen.

Eftersamtal i hemmet

1 495 kr

Vill du/ni prata om er förlossningsupplevelse och föräldrarollen? Ni styr själva vad som känns viktigt för dig/er att lyfta.

Eftersamtal online

1 195 kr

Vill du/ni prata online om er förlossningsupplevelse och föräldrarollen? Ni styr själva vad som känns viktigt för dig/er att lyfta.

Provtagning

Blodprovstagning

650 kr

Blodprovstagning i hemmet för dig som erhållit pappersremiss från klinik. Tid: 15 min.

Blodprovstagning

300 kr

Blodprovstagning på mottagning för dig som erhållit pappersremiss från klinik. Tid: 15 min.

Hembesök - Sjuksköterska

Hemvårdspaket - eftervård förlossning (postpartum)

5 000 kr

Vi ger er stöd att få en bra start i er nya familjekonstellation när ni kommer hem från BB.

Hemvårdspaket online - eftervård förlossning (postpartum)

3 400 kr

Vi ger er stöd online att få en bra start i er nya familjekonstellation när ni kommer hem från BB.

Enstaka hembesök - efter förlossning (postpartum)

1 495 kr

Vi erbjuder enstaka stödinsater från hemvårdspaketet för dig som inte vill boka ett hemvårdspaket.

Injektion

450 kr

Få hjälp i hemmet med en injektion av ett redan ordinerat läkemedel. Tid: 30 min.

Amningsrådgivning

1 795 kr

Amningsrådgivning i hemmet av distriktssköterska/BHV-sköterska.

Amningsrådgivning online

1 195 kr

Amningsrådgivning online av distriktssköterska/BHV-sköterska.

Utbildning

Doulautbildning

13 900 kr

Teori och praktik varvas med egna reflektioner. Efter genomgången utbildning blir du diplomerad doula.

Amningsutbildning

3 495 kr

Ger en fördjupad kunskap inom amning och bröstmjölk, redskap för att kunna ge amningsstöd och att möta vanliga amningsbekymmer.

Amningskurs

1 495 kr/par

En amningsförberedande kurs där deltagarna erhåller goda kunskaper i amningens grunder. Tid: 3 timmar.

Amningskurs i hemmet

1 795 kr/par

Privat amningsförberedande kurs i ert hem där ni erhåller goda kunskaper i amningens grunder.

Föräldraträff

200 kr/person

Träffen riktar sig till dig som är blivande förälder och dig som redan är förälder,såväl förstagångsföräldrar som flergångsföräldrar.

Sömnskola

4 500 kr

Lär dig nya strategier och metoder för att sova bättre och hantera din stress. 6 st träffar á 2 timmar.

Profylaxkurs inför förlossning

495 kr/person

Grundläggande kunskap om förlossningens olika faser, hormonernas inverkan, smärtlindringsmetoder och hanteringsstrategier som Föda utan rädsla.

Uthyrning

TENS Cefar Femina

650 kr/4v

TENS-stimulator som är specifikt utformad för den gravida och ger en effektiv smärtlindring under graviditeten, under förlossningen och även efter förlossningen.

TENS Cefar Primo Pro

650 kr/4v

TENS-stimulator som används vid både akuta och långvariga smärtor, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet.

Förlossningspool La Bassine Original

1 499 kr/4v

En förlossningspool som passar både dig som planerar att föda hemma och dig som ska ha en sjukhusfödsel.

Blodtrycksmätare OMRON M3 Comfort-2020

120 kr/v

En helt automatisk blodtrycksmätare som mäter blodtryck och pulsfrekvens. Tydliga funktioner och enkel hantering. Den unika Intelli Wrap manschetten ger en extra säker mätning.

Besök som inte har avbokats senast 24 timmar i förväg, debiteras med 30 % av tjänstens pris.

Norrlands Hälsa AB är registrerad som vårdgivare hos IVO. Som privat vårdgivare är vi inte anslutna till regionernas ersättningssystem. Detta innebär att vi inte innefattas av högkostnadsskydd och du bekostar själv de tjänster du bokar hos oss. 

Dela innehållet: